سامانه گواهی کسر از حقوق (بازنشسته) دانشگاه علوم پزشکی
 استان کردستان


 اطلاعات ورود
 
 

نام کاربری و کلمه عبور برای بار اول کد ملی می باشد