سامانه فیش حقوقی دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان

لطفا اطلاعات ورود را وارد کنید

            
            
            
    
               

نام کاربری و کلمه عبور، کارکنان رسمی، پیمانی، وکل کارکنان قراردادی: کد ملی و شماره شناسنامه می باشد
بازنشستگان محترم برای گرفتن فیش حقوق به سایت www.cspf.ir مراجعه نمایند
کاربرانی که نمی توانند وارد سامانه شوند به امور مالی واحد مربوطه مراجعه فرمایند
(آنگاه که دوست داری کسی همواره به یاد تو باشد، به یاد من باش که همواره به یاد توم،از طرف بهترین دوست شما خدا)
بقره 152